Kleding Reglement
1. Ieder spelend lid van FC Rijnvogels is automatisch deelnemer aan het kledingplan.

2. Dit kledingplan voorziet in wedstrijdkleding (shirts, korte broeken en keepersets, hierna gezamenlijk te noemen de wedstrijd kleding) en eenmalig (seizoen 2018-2019) originele FC Rijnvogels kousen. Iedere deelnemer aan het kledingplan is daarbij wel verplicht tot het dragen van kousen, zoals is weergegeven in de clublijn van FC Rijnvogels. Onder de wedstrijdkleding in het kledingplan is ook meegenomen, 2 sets kleding voor trainer en/of begeleider van een jeugdteam. Set bestaat uit trainingspak, coach jas en training set.

3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de wedstrijd kleding.

4. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de jaarlijkse eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald, dan kan het betreffende lid niet beschikken over de wedstrijd kleding en zal dit lid mede om die reden niet speelgerechtigd zijn.

5. De wedstrijd kleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maken onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van FC Rijnvogels een team tas ter beschikking wordt gesteld.

6. De wedstrijd kleding en teamtassen blijven te allen tijde eigendom van FC Rijnvogels.

7. Het is deelnemers niet toegestaan de wedstrijd kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers. De shirts en/of broeken zijn voorzien van sponsoring en rugnummers volgens kledingplan

8. Het is niet toegestaan de wedstrijd kleding uit te lenen aan derden.

9. De wedstrijd kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de wedstrijd kleding te gebruiken tijdens trainingen (uitgezonderd de kleding voor de trainer en/of begeleider) of als vrijetijdskleding.

10. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een team tas, met voor dat betreffende team voldoende wedstrijd kleding (shirts en korte broeken). De uitgifte van de wedstrijd kleding wordt door de kledingcommissie gedaan aan de leider van het team, waarbij de leider een bevestiging tekent voor het ontvangen van de wedstrijd kleding van zijn team.

11. Alle wedstrijd kleding van een betreffend team blijft te allen tijde bij elkaar in de team tas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt, dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is.

12. De wedstrijd kleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het wasvoorschrift door Sportwash wasserijen of door (ouders van) een speler uit het betreffende team.

13. De afschrijving van de wedstrijd kleding is minimaal 3 jaar.

14. De kledingcommissie van FC Rijnvogels is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijd kleding en tijdige vervanging.

15. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijd kleding netjes behandelen. Slijtage van de wedstrijd kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijd kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie. De wedstrijd kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.

16. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 16 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.

17. Ruilen van de wedstrijd kleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden.

18. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen, dat de wedstrijd kleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie, waarbij de kledingcommissie een bevestiging tekent voor het ontvangen van de wedstrijd kleding van dat betreffende team.

19. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijd kleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team.

20. Accessoire artikelen van Acerbis (trainingspakken, tassen, presentatie pakken, jassen ed.) mogen alleen aangeschaft worden via de webshop, kledingshop van FC Rijnvogels of via sponsor bestelling via kleding@fcrijnvogels.nl

21. Alle Accessoire artikelen die in teamverband of sponsorverband worden of zijn aangeschaft en gedragen, mogen alleen van het merk Acerbis zijn en moeten aangeschaft worden via de webshop of kledingshop van FC Rijnvogels, of besteld worden via kleding@fcrijnvogels.nl . de aangeschafte artikelen in team verband of sponsorverband dient op dezelfde manier behandeld te worden als in bovenstaande regels, alleen is de vereniging niet verantwoordelijk voor vervanging of vermissing.

22. De aangeschafte accessoire artikelen in team of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging, zodat deze opvolgende jaren nog in teamverband gebruikt kunnen worden. De aangeschafte accessoire artikelen die individueel en privé zijn gekocht, blijft eigendom van de koper, tenzij zij afzien van deze kleding. Hierna zal de kledingcommissie bepalen, of de accessoire kleding nog representatief is en deze aan een team/lid toewijzen.

23. Bedrukking van sponsoren, nummering ed. op Accessoire artikelen en wedstrijdkleding, mag alleen gedaan worden door SD Sportswear en in overleg met kleding coördinator. Kleur bedrukking is uniform wit

24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur in overleg met de kledingcommissie.