Kleding Reglement

1. Ieder spelend lid van BAS Basketbal is automatisch deelnemer aan het kledingplan.

2. Het kledingplan voorziet in wedstrijdkleding voor elk team (wedstrijdshirt en korte broek), hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht tot het dragen van de officiële wedstrijdkleding welke via de vereniging is verstrekt. De kledinglijn is vastgelegd in deze webshop.

3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de officiële wedstrijdkleding.

4. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald kan het bestuur besluiten de wedstrijdkleding niet te vertrekken waardoor men niet speelgerechtigd is.

5. De wedstrijdkleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid maar maken onderdeel uit van de totale set kleding voor een specifiek team waarvoor door de kleding commissie een team tas word verstrekt.

6. De wedstrijd kleding en team tas blijven ten alle tijde eigendom van de vereniging.

7. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding aan te laten passen en/of te voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen zoals bijvoorbeeld namen. De wedstrijdkleding is voorzien van een sponsor bedrukking waarvoor de vereniging specifieke afspraken heeft vastgelegd met de betreffende team sponsor.

8. Het is niet toegestaan wedstrijd kleding uit te lenen aan derden.

9. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kleding commissie niet toegestaan de wedstrijd kleding te gebruiken tijdens trainingen (uitgezonderd kleding voor de trainer) of als vrijetijdskleding.

10. Ieder team ontvangt bij aanvang van elk nieuw seizoen een complete team tas met voor dat team voldoende wedstrijd kleding. De uitgifte van de wedstrijdkleding word gedaan door de kleding commissie aan de leider van elk team waarbij deze een bevestiging tekent voor ontvangst.

11. Alle wedstrijdkleding van een betreffend team blijft ten allen tijde bij elkaar in de team tas van het betreffende team. Als een speler bij een ander team mee speelt dan waar hij officieel is ingedeeld dan zorgt de leider van dat team dat er een tenue voor de meespelende speler beschikbaar is.

12. De wedstrijdkleding word na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het was voorschrift op deze pagina. Kleding word hierbij gewassen op een sportstand in de wasmachine en mag onder geen enkele voorwaarde in de wasdroger of worden gestreken. De kousen worden bij voorkeur volledig uitgevouwen gewassen zonder toevoegen van agressieve bleekmiddelen.

13. De afschrijving van wedstrijdkleding is minimaal 3 jaar.

14. De kleding commissie van BAS BAsketbal is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging

15. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding netjes behandelen. Slijtage van de wedstrijdkleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijdkleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop contact op met de kleding commissie. De wedstrijdkleding word dan, indien mogelijk gerepareerd of vervanging.

16. Wanneer naar oordeel van de kleding commissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 15 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht van het individuele lid of betreffende team.

17. Ruilen van kleding dient via de kleding commissie plaats te vinden.

18. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de wedstrijdkleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kleding commissie waarbij zij een bevestiging tekent voor ontvangst van het betreffende team.

19. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdkleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij het individuele lid of betreffende team.

20. Accessoire kleding van onze kleding sponsor ACERBIS, via SD Sportswear (trainingspakken, tassen, presentatie pakken, jassen, tassen e.d.) mogen enkel aangeschaft worden via de webshop en enkel van het merk ACERBIS zijn waarvoor wij een contractuele overeenkomst zijn aangegaan.

21. De aangeschafte accessoires artikelen in team- of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging zodat deze in de opvolgende jaren nog in teamverband kunnen worden gebruikt. Artikelen welke privé zijn aangeschaft, blijven eigendom van de  koper tenzij zij afzien van de kleding. Hierna zal de kleding commissie bepalen of deze nog representatief zijn en deze aan een tem of lid toewijzen.

22. Bedrukking van sponsoren via de webshop is niet mogelijk, dit kan enkel via de kleding coördinator.

23. Het is nadrukkelijk niet toegestaan andere merken dan die van onze kleding sponsor SD Sportswear en het merk Acerbis te gebruiken in wedstrijd verband.

24. Onze vereniging stimuleert het gebruik van het merk van onze kleding sponsor. Het is enkel mogelijk om op deze kleding het clublogo te laten bedrukken.

25. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur in overleg met de kleding commissie.